Văn bản theo lĩnh vực: Xuất khẩu lao động

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 12/2020/QĐ-TTg 30/03/2020 Thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
2 38/2020/NĐ-CP 03/03/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng
3 115QLLĐNN-HQTACP 14/01/2020 V/v Chính sách mới đối với lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc
4 1646 /SLĐTBXH-LĐVLBH 05/11/2019 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
5 1572/QLLĐNN-NBĐNA 28/10/2019 V/v: hướng dẫn triển khai phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản
6 7886/NHCS-TDNN 23/10/2019 Nghiệp vụ cho vay vốn với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
7 281/2019/NQ-HĐND 07/10/2019 Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 237/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 về việc Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bà
8 237/2019/NQ-HĐND 01/04/2019 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 11-UBND-TCD-NC 06/05/2019 11-UBND-TCD-NC Về việc tăng cường quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh
10 74-KH-UBND 28/03/2019 74-KH-UBND- Vận động, giới thiệu lao động tham gia dự phỏng vấn để tuyển chọn đi làm việc tại Nhật Bản qua nghiệp đoàn KOBE
11 2204/TTDVVL-XKLD 10/09/2018 2204/TTDVVL-XKLD V/v báo cáo lao động đi tự do bỏ trốn tại Nhật Bản
12 2142/TTDVVL-XKLĐ 30/08/2018 2142/TTDVVL-XKLĐ V/v báo cáo lao động đi tự do gặp khó khăn tại nước ngoài
13 289-UBND-KGVX 27/08/2018 289-UBND-KGVX V/v Ngừng giới thiệu đầu mối hợp tác của tỉnh Đồng Tháp tại Đài Loan
14 1133 /SLĐTBXH-LĐVLBH 15/08/2018 1133 /SLĐTBXH-LĐVLBH V/v chấn chỉnh tình trạng hoạt động tuyên truyền, tuyển lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài không đúng quy định pháp luật
15 CV 1959-TTDVVL-XKLD 07/08/2018 CV 1959-TTDVVL-XKLD V/v tăng cường vận động, khuyên nhủ LĐ thực hiện tốt hợp đồng làm việc tại Nhật Bản và về nước đúng hạn
16 407/UBND-KGVX 05/10/2017 407/UBND-KGVX V/v Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
17 252/UBND-KGVX 15/06/2017 252/UBND-KGVX V/v Sử dụng kinh phí hỗ trợ của các Công ty Xuất khẩu lao động
18 555/TTDVVL-XKLD 13/03/2018 V/v Tình hình lao động làm việc tại nhà máy điện tử HTC Đài Loan
19 554/TTDVVL-XKLĐ 13/03/2018 Báo cáo tình hình lao động làm việc tại nhà máy điện tử HTC Đài Loan
20 466/TTDVVL-XKLD 06/03/2018 Về việc thực tập sinh Nguyễn Thanh Tòng tự ý về nước
21 198-CTr/TU 09/10/2014 Chương trình hành động của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
22 260/KH-UBND 20/12/2016 Kế hoạch thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020
23 05/UBND-KGVX 03/01/2017 Công văn 05/UBND-KGVX V/v chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020
24 333/UBND-VXKG 13/11/2016 Công văn 333/UBND-VXKG V/v gia hạn thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
25 213/HDLT-SLĐTBXH-STC-NHCSXH-NHPETROLIMEX 16/02/2017 Hướng dẫn liên tịch về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017 - 2020
26 82/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 - 2020
27 33/TTDVVL-XKLĐ 04/01/2018 CV 33/TTDVVL-XKLĐ V/v Lao động Đồng Tháp làm việc tại nhà máy HTC Đài Loan được hoàn trả phí xuất cảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây